Gıda Kümesi - B2B Platformu

Gıda Kümesi - B2B Platformu

Adana Sanayi Odası bünyesinde bulunan Gıda Tedarikçileri Kümelenmesi için oluşturulan bu platform bölge sektöründe faaliyet gösteren firmalar dahilinde kurulmuş bir tanıtım ve bilgilendirme oluşumudur. Bölge işletmelerinin yanı sıra uluslararası kurum, kuruluş ve işletmeleri aynı masa etrafında buluşturur. Bahsi geçen platform bölgede faaliyet gösteren yararlanıcı firmaların ürünlerini incelemeniz ve yaklaşmakta olan etkinliklerden haberdar olmanız için oluşturulmuştur. Gıda sektörü kapsamında geliştirilen B2B Platformunda sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında yapılandırılmış bölge firmaları ile ortak akıl oluşturulması ve sonucunda ticari iş birliği kurulması amaçlanmaktadır.

Ana İş Hedefleri

Uluslararası Alanda Sektördeki Firmalar Arasındaki İş Birliklerinin Geliştirilmesi

Sektörel Büyümenin Teşvik Edilmesi

Taleplere Yönelik Etkin Çözümler, Stratejiler ve Projeksiyonların Geliştirilmesi

Sektörde Uluslararası Pazardaki Taleplere Yönelik Projeksiyonların Yapılması

Proaktif Yapılanma Sayesinde Sektörel Politika ve Uzun Vadeli Stratejilerin Oluşturulması

 

Fırsatlar

Hammaddeye ve Uluslararası Pazarlara Yakınlık

Coğrafi konum - İklim- Demografi

Ulusal ve Uluslararası Devlet Destekleri

Yetkin ve Düşük Maliyetli işgücü

Düşük Yaşam Maliyeti

 

Güçlü Yanlar

İşbirliği- Güç Birliği Kültürü

Müşteri Talebine Uygun Üretim Kabiliyeti ve Proses Çeşitliliği

Ağır Sanayi Denetimi ve Kültürü

Geniş Makine Parkı

Nitelikli İşgücü