Gıda Tedarikçileri Kümelenmesi

Gıda Tedarikçileri Kümelenmesi

Sektörel kümelenmeler aynı iş alanına mensup işletmelerin ortak menfaatlerini temsil eden platformlardır. Küme örgütlenmeleri üye firmalara ortak akıl ve işbirliği ve güç birliği oluşturma imkanı sağlar. Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda strateji ve politikalar geliştiren Adana Sanayi Odası tarafından oluşturulan Gıda Sektörü Kümelenmesi, Adana ili sanayisini büyüterek kalkındırmayı hedefleyen ve uluslararası pazarda Gıda sektörü taleplerine yönelik etkin çözümler geliştirmek amacıyla kurulmuş bir ortak akıl platformudur.

Gelecek hedefleri olan ve bu amaçla yatırım yapan iş adamlarının bir araya gelerek meydana getirdikleri bu oluşum, ülke ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı sağlayan makine sektörüne bölgede yeni bir vizyon getirmiştir. Bölgemiz ekonomik potansiyelini en etkin şekilde değerlendirme, şirketler ve kurumlar arası iş birliklerini geliştirme, sanayicilerimizi ulusal ve uluslararası rekabette daha ileri noktalara taşıma hedefleri ile örnek bir kümelenme platformu oluşturulmuştur. Sektörel ortak kültürümüz, ülkemizin geleceği için duyduğumuz büyük sorumlulukla daha fazla çalışmamızı beraberinde getirmektedir. Gıda Tedarikçileri Kümelenmesinde de bu deneyim geliştirilerek, sektörün tüm ulusal ve uluslararası aktörleriyle iş birliği ve güç birliği içinde kalkındırılmasına katkı sağlamaya devam edilecektir.  

Kümelenmemizin mevcut ve müstakbel yararlanıcıları için verimli ve kârlı iş birlikleri dileriz.

Adana Sanayi Odası